โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
๐ กราฟแสดงข้อมูลน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
รายงานทางการเงิน คป.ตาก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ 2 ท่าน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
36
เมื่อวาน
191
เดือนนี้
1,225
เดือนที่แล้ว
6,547
ปีนี้
7,772
ปีที่แล้ว
49,472
 
 
 
  โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ปริมาณน้ำท่าและปริมาณน้ำฝน โครงการชลประทานตาก
ประจำวันที่ 6/กุมภาพันธ์/2566
เขื่อน/อ่าง
ปริมาณความจุ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำวันนี้
ปริมาณน้ำ
ไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ที่ระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
ปรมาณน้ำ
ใช้การได้
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น %
เขื่อนภูมิพล
13,462.00
10810.340
80.30
7.080
33.000
7010.340
อ่างฯห้วยแม่ท้อ
63.00
54.885
87.12
0.000
0.338
51.385
อ่างฯห้วยลึก
5.80
2.670
46.03
0.000
0.001
2.570
อ่างฯห้วยแม่สอด
5.50
3.288
59.78
0.063
0.000
2.854
ชื่อลำน้ำ
ปริมาณน้ำในลำน้ำ
ระดับตลิ่ง
(ม.รทก.)
ระดับวิกฤติ
(ม.รทก.)
ระดับน้ำ
จากท้องน้ำ
+สูงกว่าตลิ่ง
-ต่ำกว่าตลิ่ง
(เมตร)
แนวโน้ม
สถานการณ์
ปริมาณน้ำ
สูงสุด
(ลบ.ม./วินาที)
ปริมาณน้ำ วันนี้
(ลบ.ม./วินาที)
(ม.รทก.)
เมตร
แม่น้ำปิง P2A
4,230.00
441.80
+109.72
+106.44
105.36
1.36
-4.42
ลดลง
แม่น้ำวัง W4A
458.00
0.00
+136.10
+135.12
130.83
0.83
-6.17
ลดลง
แม่น้ำวัง W23
506.00
0.00
+147.56
+146.52
137.43
2.00
-6.50
ลดลง
แม่น้ำวัง W3A
800.00
0.20
+169.00
+167.13
160.15
-0.85
-5.65
ลดลง
ผู้กรอกข้อมูล : นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
 
 
ดูทั้งหมด >>
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
 • เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ
  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีบทความ ดังนี้ 1.บทความเรื่อง "ท่าน" ก็โดนเหมือนกัน
  2.บทความเรื่อง แจ้งผิดแจ้งใหม่ได้ 3.บทความเรื่อง บ้านผมไม่ตรงตามแบบ 4.บทความเรื่อง คนเดียวกันหรือเปล่า 5.บทความเรื่อง ขอไปสู้คดีต่อ [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:09/06/2563
 • เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:22/04/2563
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดจำนวน 1 รายการ เลขที่ กจ.010/2563 (รายละเอียดดังแนบ) [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:03/04/2563
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีบทความ ดังนี้ 1.บทความเรื่อง ยังไม่เซ็น ใครเป็นคนเบิก 2.บทความเรื่อง ขออนุญาตหรือไม่ 3.บทความเรื่อง น้องขอดูแลพี่ 4.บทความเรื่อง ใครเป็นคนสั่ง 5.บทความเรื่อง ขายนมวัว ก็เปิดเผยได้ [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:07/02/2563
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพื่อปรับตัวของภาคการผลติและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจาการเปิดเสรีทางการค้า ปีงบประมาณ 2564 [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:24/01/2563
 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:03/01/2563
 • โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รุ่นที่ 38) [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:28/11/2562
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีบทความ ดังนี้ 1.บทความเรื่อง รองเท้าเป็นเหตุ 2.บทความเรื่อง ทำไมถึงเปลี่ยนใจ 3.บทความเรื่อง ใครแรงกว่ากัน 4.บทความเรื่อง ไม่เห็นด้วย ขอดูหน่อย 5.บทความเรื่อง แค่อยากรู้ [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:01/11/2562
 • สรุปผลการประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.- 12.00 น. ณ ห้องประชุมแม่สอดบอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทราแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:28/10/2562
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีบทความ ดังนี้ 1.บทความเรื่อง ขอตรวจสอบการใช้จ่ายเงินหน่อย 2.บทความเรื่อง เรื่องหมู ๆ 3.บทความเรื่อง น้ำตาล เดอะซีรี่ส์ 4.บทความเรื่อง เข้าใจผิด 5.บทความเรื่อง ไม่เกี่ยวข้อง แต่น้องอยากรู้ [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:24/09/2562
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีบทความ ดังนี้ 1.บทความเรื่อง ผมทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนยังไง 2.บทความเรื่อง อยากรู้ผลงบการเงิน 3.บทความเรื่อง เศร้าจังพี่ ดีไม่พอ 4.บทความเรื่อง เขาพูดว่าอย่างไร 5.บทความเรื่อง ขอหลักฐานการกาบัตร [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:14/08/2562
 • โครงการเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรันตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:09/08/2562
 • ดูทั้งหมด >>
  Untitled Document
  TOR ประกวดราคา คป.ตาก
  สอบราคา คป.ตาก
  ประกวดราคา คป.ตาก
  e-Auction คป.ตาก
  ประกาศเปลี่ยนแปลงทั้งหมด คป.ตาก
  โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 06/02/2566 ปีงบ 2566 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:06/02/2566
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 24/01/2566 ปีงบ 2566 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:24/01/2566
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 10/01/2566 ปีงบ 2566 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:10/01/2566
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 29/12/2565 ปีงบ 2566 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:29/12/2565
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 26/12/2565 ปีงบ 2566 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:26/12/2565
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 19/12/2565 ปีงบ 2566 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:19/12/2565
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 06/12/2565 ปีงบ 2566 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:06/12/2565
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 06/12/2565 ปีงบ 2566   โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:06/12/2565
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 28/11/2565 ปีงบ 2566 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:28/11/2565
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 21/11/2565 ปีงบ 2566 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:21/11/2565
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 07/11/2565 ปีงบ 2565 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:07/11/2565
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 31/10/2565 ปีงบ 2566 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:01/11/2565
 • ดูทั้งหมด >>
   
  Thai Version
   
  Eng Version
  การแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยนวัตกรรมฝายแกนดินเหนียว
  Drought Solution by Innovation of Clay Core Weir Beneath Sandbed
   
  • กรมชลฯ อาสา...ปลูกป่าสร้างบ้านหิ่งห้อย
   กรมชลฯ อาสา...ปลูกป่าสร้างบ้านหิ่งห้อย
   โครงการ “กรมชลฯ อาสา...ปลูกป่าสร้างบ้านหิ่งห้อย” เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์โดยตรง
  • น้ำมาจากไหน...ทำไมไม่พอใช้?
   น้ำมาจากไหน...ทำไมไม่พอใช้?
   โครงการ “กรมชลฯ อาสา...ปลูกป่าสร้างบ้านหิ่งห้อย” เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์โดยตรง
  • เลือกอย่างไรพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ชลประทา
   เลือกอย่างไรพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ชลประทา
   โครงการ “กรมชลฯ อาสา...ปลูกป่าสร้างบ้านหิ่งห้อย” เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์โดยตรง
  • หลักการบริการจัดการน้ำในเขื่อน
   หลักการบริการจัดการน้ำในเขื่อน
   โครงการ “กรมชลฯ อาสา...ปลูกป่าสร้างบ้านหิ่งห้อย” เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์โดยตรง
  • ตัวอย่างการปฏิบัติท่าต่างๆที่ใช้ในพิธีการถวายความเคารพ
   การปฏิบัติท่าต่างๆที่ใช้ในพิธีการถวายความเคารพ
   เพื่อทราบการปฏิบัติการถวายความเารพ การถวายบังคม และการหมอบกราบ ที่จะใช้ใน พิธีต่าง และถือปฏิบัติต่อไป
  • ตัวอย่างการปฏิบัติท่าต่างๆที่ใช้ในพิธีการถวายความเคารพ
   วีดิทัศน์
   เรื่อง ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การนำของ รมว.ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน
   
  ดูทั้งหมด >>    
   
   
   
   
  โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
  โครงการชลประทานตาก
  105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  E-mail : tak@mail.rid.go.th  
  055-893628 โทรสาร 055-893604

  [นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
  Webmaster by : Kawanchai Thongkam
  WebDirector by : Dusit Sangsukon
  Email Contact : peachandpam@gmail.com
  Power by : RidTak.org
  Last Update : 06/07/2558 11:06 น.