โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
รายงานทางการเงิน คป.ตาก
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
28
เมื่อวาน
194
เดือนนี้
3,833
เดือนที่แล้ว
4,742
ปีนี้
32,961
ปีที่แล้ว
45,958
 
 
 
 
 


 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2564
  วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์ นายช่างชลประทาน และเจ้าหน้าที่ร่วมบริการให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรที่มารับบริการ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 16/09/2564
 โครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำวัง
  วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วย นายณัฎฐากร ธัญญ์พีราธิบดิ์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำวัง ในเขตจังหวัดตาก หลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 10/09/2564
 โครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารชลประทาน และติดตามสถานการณ์น้ำ
  วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารชลประทานในความรับผิดชอบ พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำในลำห้วยแม่ท้อ และอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ เพื่อเป็นการเตร.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 10/09/2564
 โครงการชลประทานตาก ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่อุทกภัย
  นพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 21.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานทหาร ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่อุทกภ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 10/09/2564
 โครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองตาก
  วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองตาก เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านจังหวัดตาก ทำให้เกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วง.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 10/09/2564
 โครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองตาก
  วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองตาก หลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองตาก ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ทั้งนี.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 09/09/2564
 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
  วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application1Microsoft1Teams1จ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 08/09/2564
 เข้าพบผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก และหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
  วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกฤษฐาพัฒน์ พิชัยณรงค์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าพบ นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตากและนายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เนื่องในโอกาสได้บรรจุเข้ารับราชการ ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานตาก เพื่อแ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 30/08/2564
 ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจงานในเขตจังหวัดตาก
  วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. - 17.30 น. นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจงานในเขตจังหวัดตาก ดังนี้ 1. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองข่อยพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 2. โครงการสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านห.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 18/08/2564
 โครงการชลประทานตาก ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 06/08/2564
 โครงการชลประทานตาก ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
  วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วย นายสายันต์ มานะตระกูล ช่างฝีมือสนาม ช 3 และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด เจ้าหน้าที่ทีมงาน นายสุนทร สันธศิริ ประธานชุมชนประชารักษ์ และเจ้าหน้าที่ นพค.33 ดำเนินการติดต.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 30/07/2564
 โครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารชลประทาน และติดตามสถานการณ์น้ำ
  วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารชลประทานในความรับผิดชอบ พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำในลำห้วยแม่ท้อ และอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ เพื่อเป็นการเตร.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 30/07/2564
 โครงการชลประทานตาก ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้มอบให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สอด
  วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. โครงการชลประทานตาก นำโดย นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ผ่านกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดที่ 3 เพื่อมอบให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หลังจากเกิดฝนตกหนักในพื.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 30/07/2564
 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ
  วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงอำเภอสามเงา ณ ห้องประชุมที่ว่าการ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 23/07/2564
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
  วันศุกร์ที่ 16 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก ให้สัมภาษณ์กับ นางสาวกัญญา กันสุข นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก เรื่อง สถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน การเตรียมความพร้อมรับมือภัยสถานการณ์น้ำท่วม และ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 16/07/2564
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
  วันศุกร์ที่ 16 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก ให้สัมภาษณ์กับ นางสาวกัญญา กันสุข นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก เรื่อง สถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน การเตรียมความพร้อมรับมือภัยสถานการณ์น้ำท่วม และ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 16/07/2564
 โครงการชลประทานตาก จัดกิจกรรมพัฒนาบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ
  วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานตาก โดย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมพัฒนาบำรุงรักษาบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ถางป่า เพื่อฟื้นฟู ปรับปรุง.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 15/07/2564
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาฯ
  วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2564 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก .. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 15/07/2564
 โครงการชลประทานตาก จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำหน่วยสูบน้ำที่ 2 บ้านแม่ยะ
  วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำหน่วยสูบน้ำที่ 3 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านแม่ยะ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เพื่อชี้แจงท.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 12/07/2564
 โครงการชลประทานตาก จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำหน่วยสูบน้ำที่ 2 บ้านปากวัง
  วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำหน่วยสูบน้ำที่ 2 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 บ้านปากวัง ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เพื่อชี้แจงทำคว.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 12/07/2564
 
 
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.