โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
72
เมื่อวาน
64
เดือนนี้
1,084
เดือนที่แล้ว
2,336
ปีนี้
32,547
ปีที่แล้ว
66,893
 
 
 
 
 


 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์
  วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลาก.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 10/08/2563
 โครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่สำรวจแนวท่อระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลึก
  วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วย นายสายันต์ มานะตระกูล ช่างฝีมือสนาม ช 3 และนายณรงค์ ต๊ะทองคำ ช่างฝีมือสนาม ช 3 ลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำสาย 1 และ สาย 2 อ่างเก็.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 09/08/2563
 โครงการชลประทานตาก จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลึก
  วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลึก เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการผันน้ำเข้าสู่.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 07/08/2563
 ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้กับราษฎร
  วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคมคม 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นายสัญญา ฤทธิ์เต็ม หัวหน้าหน่วยสูบน้ำเคลื่อนที่จังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำน.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 07/08/2563
 โครงการชลประทานตาก จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563
  วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เป็นประธานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตาก โดยมีหัวหน้าฝ่าย/งาน ข้าราชการ หัวหน้าหมวดสูบน้ำเคลื่อนที่จังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้า.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 04/08/2563
 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์จังหวัดตาก
  วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายนาวิน .. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 31/07/2563
 จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำหน่วยสูบน้ำที่ 2 บ้านปากวัง
  วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำหน่วยสูบน้ำที่ 2 บ้านปากวัง.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 31/07/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงพ
  วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายสุชกร สมวันดี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 -31 กรกฎาคม 256.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 30/07/2563
 โครงการชลประทานตาก ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติฯ
  วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์ นายช่างชลประทาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมบริการให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรที่มารับบริการ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อน.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 30/07/2563
 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดี
  วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นางสาวพรรณี เพ็ชรกำแหง หัวหน้างานบริหารทั่วไป นางสาวนิตยา อ้อเหลือง หัวหน้างานการเงินและบัญชี นายสุชกร สมวันดี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 29/07/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมหน่วยงานภาคี โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
  วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด (ครั้งที่ 2) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 จังหวั.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 29/07/2563
 ประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2563
  วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 29/07/2563
 โครงการชลประทานตาก ร่วมให้การต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ และรับฟังข้อคิดเห็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 24/07/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วย นายยงยส เนียมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายสิงหา ผจงกิจการ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 4 นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดส.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 24/07/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2563
  วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (คปจ.ตาก) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม เพื่อ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 24/07/2563
 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
  วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานตาก จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี นายบุญเลิศ บุบผาก.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 22/07/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
  วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน รายงาน.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 21/07/2563
 โครงการชลประทานตาก จัดกิจกรรมบำรุงรักษาบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ
  วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ และราษฎรในพื้นที่ โดยเก็บขยะ ถางป่า ปรับปรุงภูม.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 21/07/2563
 เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศึกษาดูงานร่วมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
  วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายพงศ์พิพัฒน์ ยมเกิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อพัฒนาการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ การนำเข้า.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 20/07/2563
 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัดตาก
  วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 .. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 15/07/2563
 
 
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.