โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
รายงานทางการเงิน คป.ตาก
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
87
เมื่อวาน
108
เดือนนี้
1,505
เดือนที่แล้ว
2,872
ปีนี้
1,505
ปีที่แล้ว
45,958
 
 
 
 
 


 เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการเตรียมข้อมูลเพื่อรับตรวจจากสำนักงาน-การตรวจเงินแผ่นดิน
  ันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการรับตรวจจากสำนักงาน-การตรวจเงินแผ่นดินและติดตามการบริหารสินทรัพย์ ผ่านระบบ VDO Conference.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 15/01/2564
 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 2 พร้อมป้องกันตลิ่ง
  วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 2 พร้อมป้องกันตลิ่ง ณ บ้านปากวัง หมู่ที่ 10 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของงาน และให้การดำเน.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 14/01/2564
 เข้าร่วมประชุมรับมอบแนวทางการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการ
  วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมรับมอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Application Zoom จากห้องประชุมสำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหก.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 13/01/2564
 เข้าร่วมรับฟังการประชุมหารือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมหารือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 13/01/2564
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  ันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ VDO Conference จากกรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ มายังห้องประชุมโครงการชลประทานตาก โดยมี นายสุชาติ เจริญศรี รอ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 08/01/2564
 โครงการชลประทานตาก จัดประชุมประจำเดือนมกราคม 2564
  วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2564 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตาก โดยมี หัวหน้าฝ่าย/งาน ข้าราชการ หัวหน้าหมวดสูบน้ำเคลื่อนที่จังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 07/01/2564
 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2563
  วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ชั้น.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 30/12/2563
 ประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 12/2563
  วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 12/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก1ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่า.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 29/12/2563
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหา ภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดตาก
  วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ พูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลา.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 25/12/2563
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการจังหวัดตาก (ก.บ.จ.ตาก)
  วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจรรจัดสรรน้ำ และปรับปรุ่งระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดตาก (ก.บ.จ.ตาก) ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาล.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 18/12/2563
 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากล้องลี่
  วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากล้องลี่ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก .. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 14/12/2563
 ลงพื้นที่พิจารณาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 2 พร้อมป้องกันตลิ่ง
  วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นายสุชกร สมวันดี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ พิจา.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 14/12/2563
 โครงการชลประทานตาก จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำหน่วยสูบน้ำที่ 10 บ้านป่ายาง
  วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำหน่วยสูบน้ำที่ 10 ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรบ้านป่ายาง ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อชี้แจงทำความเข้า.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 09/12/2563
 โครงการชลประทานตาก จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลึก
  วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 09/12/2563
 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2563
  วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ร.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 08/12/2563
 เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรม.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 08/12/2563
 จัดประชุมชี้แจง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำหน่วยสูบน้ำที่ 2 พร้อมป้องกันตลิ
  วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วย นายสุชกร สมวันดี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนในพื้นที่ ก่อนการดำเนินโ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 07/12/2563
 โครงการชลประทานตาก ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 ตรวจงานในพื้นที่จังหวัดตาก
  วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย/งาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 และคณะ ตรวจงานในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและติดตามความก้าวหน้างานต่า.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 03/12/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
  วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมประชุมการเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ณ ห้องประชุมใหญ่หอพัก 700 ปี (สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี) จังหวัดเ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 02/12/2563
 โครงการชลประทานตาก ร่วมให้การต้อนรับที่ปรึกษาพิเศษมูลนิธิชัยพัฒนาและคณะ
  วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษมูลนิธิชัยพัฒนาและคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายวชิรปราการ ณ มณฑลทหารบกที่ 310.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 30/11/2563
 
 
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.