โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
รายงานทางการเงิน คป.ตาก
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
67
เมื่อวาน
136
เดือนนี้
1,265
เดือนที่แล้ว
4,024
ปีนี้
28,374
ปีที่แล้ว
47,126
 
 
 
 
 


 ร่วมพิธีเปิดงานการผลิตพืชเศรษฐกิจจังหวัดตาก (เมืองอะโวคาโด)
  วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก ร่วมพิธีเปิดงานการผลิตพืชเศรษฐกิจจังหวัดตาก (เมืองอะโวคาโด) ณ อาคารกิตติคุณ ริมน้ำปิง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีว.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวณัฐพร มหาวรรณ เมื่อ: 12/08/2565
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)
  วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นา.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวณัฐพร มหาวรรณ เมื่อ: 10/08/2565
 จัดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็ง องค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
  วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์ นายช่างชลประทาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำ จัดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน มีวัตถุประสงค์.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวณัฐพร มหาวรรณ เมื่อ: 10/08/2565
 โครงการชลประทานตากจัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2565
  วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เป็นประธานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตาก โดยมี หัวหน้าฝ่าย/งาน ข้าราชการ หัวหน้าหมวดสูบน้ำเคลื่อนที่จังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าผล.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวณัฐพร มหาวรรณ เมื่อ: 08/08/2565
 ร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในการบวชป่า ปลูกป่า และสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านขุนห้วย
  วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายสายันต์ มานะตระกูล ช่างฝีมือสนาม ช 3 ร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในการบวชป่า ปลูกป่า และสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านขุนห้วย หมู่ที่ 6 ตำบลพระธาตุผาแด.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวณัฐพร มหาวรรณ เมื่อ: 08/08/2565
 ร่วมให้บริการแก่เกษตรกรตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์
  วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการ ชลประทานตาก มอบหมายให้ นายกฤษฐาพัฒน์ พิชัยณรงค์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมบริการให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรที่มารับบริการ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวณัฐพร มหาวรรณ เมื่อ: 05/08/2565
 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก (อ.พ.ก.)
  วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก (อ.พ.ก.) ค.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวณัฐพร มหาวรรณ เมื่อ: 04/08/2565
 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก (อ.พ.ก.)
  วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก (อ.พ.ก.) ค.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวณัฐพร มหาวรรณ เมื่อ: 04/08/2565
 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
  วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานตาก จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี นายมาโนช ตุ้มทอง .. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวณัฐพร มหาวรรณ เมื่อ: 27/07/2565
 ประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2565
  วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช .. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวณัฐพร มหาวรรณ เมื่อ: 26/07/2565
 โครงการชลประทานตาก ร่วมต้อนรับองคมนตรีและร่วมกิจกรรมปลูกป่าแลกโรงเรือน
  วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ร่วมต้อนรับ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง และคณะ ในการเดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่มูลนิธิโครงการห.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวณัฐพร มหาวรรณ เมื่อ: 22/07/2565
 เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและการดูแลรักษาสถานีตรวจวัดน้ำอัตโนมัติ
  วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ สุชกร สมวันดี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและการดูแลรักษาสถานีตรวจวัดน้ำอัตโนมัติ โดยมี นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทาน เป็นผู้ให้ความรู้ เรื่อง.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวณัฐพร มหาวรรณ เมื่อ: 21/07/2565
 เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้
  วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรว.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวณัฐพร มหาวรรณ เมื่อ: 21/07/2565
 ต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
  วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย/งาน ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลแก่คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดตากในการลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวณัฐพร มหาวรรณ เมื่อ: 20/07/2565
 ต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
  วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย/งาน ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลแก่คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดตากในการลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวณัฐพร มหาวรรณ เมื่อ: 20/07/2565
 โครงการชลประทานตาก จัดกิจกรรมพัฒนาบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ
  วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. โครงการชลประทานตาก โดย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมพัฒนาบำรุงรักษาบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ถางป่า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวณัฐพร มหาวรรณ เมื่อ: 20/07/2565
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด และลงพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนาย
  วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประช.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวณัฐพร มหาวรรณ เมื่อ: 20/07/2565
 โครงการชลประทานตาก นำลงพื้นที่พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด และอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดต
  วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานตาก โดย นายสายันต์ มานะตระกูล ช่างฝีมือสนาม ช 3 นำคณะอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล จี้ฟู และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่พร้อ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวณัฐพร มหาวรรณ เมื่อ: 12/07/2565
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมงพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565
  วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายสุชกร สมวันดี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทย ณ หอ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวณัฐพร มหาวรรณ เมื่อ: 12/07/2565
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมงพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565
  วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายสุชกร สมวันดี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทย ณ หอ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวณัฐพร มหาวรรณ เมื่อ: 12/07/2565
 
 
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.