โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
38
เมื่อวาน
44
เดือนนี้
96
เดือนที่แล้ว
4,537
ปีนี้
27,555
ปีที่แล้ว
66,893
 
 
 
 
 


 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่การเกษตร
  วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่การเกษตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก จากนั้นลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบกรณีการร้องขอรับการสนับ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 02/06/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)
  วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Application Zoom จากห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มายังห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ชั.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 01/06/2563
 เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดทำแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
  วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมการจัดทำแนวทาง การเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านกา.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 01/06/2563
 โครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการเขื่อนทดน้ำ โกกโก่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 4 เจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 และเจ้าหน้.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 28/05/2563
 โครงการชลประทานตาก นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำฯ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างตะกอนดินอ่างเก็บน้ำห้ว
  วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนอุทกวิทยา กรมชลประทาน ลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างตะกอนดินในอ่างเก็บน้ำและทางน้ำที่ไหลลงส.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 28/05/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้ กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
  วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายประพันธ์ จงกล่อม ช่างฝีมือสนาม ช 4 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเก.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 28/05/2563
 ต้อนรับ ผส.ชป.4 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการอาคารรับน้ำด้านท้ายแก้มลิงหนองจระเข้
  วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอาคารรับน้ำด้านท้ายแก้มลิง หนองจระเข้ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อติดตามความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค ของงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานตาก .. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 27/05/2563
 เข้ารับฟังการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้งานอุปกรณ์เปิด - ปิด ประตูระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ
  วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย นายณัฏฐากร ธัญญ์พีราธิบดิ์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังการบรรยายถ่ายทอดองค์ค.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 26/05/2563
 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้ กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
  วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3) ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย มายังห้องประชุมส.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 26/05/2563
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์จังหวัดตาก
  วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ในรูปแบบ การประชุมทางไกล (Video conference) ผ่านระบบ Zoom ณ ห.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 26/05/2563
 โครงการชลประทานตาก ต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิท
  วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนอุทกวิทยา กรมชลประทาน และรับฟังการชี้แจงการทำงานของคณะเจ้าหน้าที่ฯ ตามแผนการเข้าพื้นที่เพื่อ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 25/05/2563
 โครงการชลประทานตาก ทำลายเอกสาร หนังสือราชการที่มีอายุในการเก็บ เกินกำหนดระยะเวลา
  วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. คณะกรรมการทำลายหนังสือโครงการชลประทานตาก ได้ร่วมทำลายเอกสาร หนังสือราชการที่มีอายุในการเก็บเกินกำหนดระยะเวลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 โดยมีคณะกรรมการทำลายหนังสือ หัวหน้.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 25/05/2563
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน งานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร)
  วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร (Chief of Operation) จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินตาก โดยมี นางจันทิรา บวรรัตนสุภา เกษตรจังหวัดตา.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 25/05/2563
 ประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2563
  วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 25631เวลา 09.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 25631ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 25/05/2563
 โครงการชลประทานตาก ต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก
  วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก (ก.ธ.จ.ตาก) ในการลงพื้นที่เพื่อสอดส่องโคร.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 22/05/2563
 โครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานในเขตอำเภอพบพระ จังหวัดตาก
  วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานในเขตอำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อติดตามความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคของงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครง.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 13/05/2563
 โครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานปรับปรุงฝายหนองแขม พร้อมระบบส่งน้ำ
  วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายประสิทธิ์ บุญแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานปรับปรุงฝายหนองแขมพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ 1 แห่ง ตำบลแม่ท้อ อำเภอ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 12/05/2563
 โครงการชลประทานตาก ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือนร้อนให้กับราษฎร
  วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นายสัญญา ฤทธิ์เต็ม หัวหน้าหน่วยสูบน้ำเคลื่อนที่จังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 .. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 08/05/2563
 โครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำวังและแม่น้ำปิง
  วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำวัง ณ บ้านแม่เชียงราย และบ้านแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และติดตามผลการระบายน้ำต้นทุนจาก.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 25/04/2563
 เข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
  วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อบริหารจัด.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 07/05/2563
 
 
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.