โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
รายงานทางการเงิน คป.ตาก
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
55
เมื่อวาน
70
เดือนนี้
1,715
เดือนที่แล้ว
3,342
ปีนี้
11,262
ปีที่แล้ว
45,958
 
 
 
 
 


 โครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่สำรวจจัดเก็บข้อมูลโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ระวานพร้อมระบบส่งน้ำ
  วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ลงพื้นที่ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 และส่วนวางโครงการที่ 1 สำนักบริหารโครงการ สำรวจจัดเก็บข้อมูล พร้อมเข้าพบกลุ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 09/04/2564
 โครงการชลประทานตาก ร่วมออกหน่วยบริการเกษตรกรในงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)
  วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยบริการเกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 09/04/2564
 ลงพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำระยะยาว เขตโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก
  วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 4 ตรวจสอบแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำระยะยาวโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 09/04/2564
 โครงการชลประทานตาก ร่วมให้บริการแก่เกษตรกรตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์
  วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. บุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์ นายช่างชลประทาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมบริการให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรที่มารับบริการ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 08/04/2564
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย โครงการศึกษาความเหมาะสม ระบบผันน้ำเขื่อนภูมิพลไปยังฝั่งตะ
  วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบผันน้ำจากเขื่อนภูมิพล ไปยังฝั่งตะวันออกสู่คลองแม่ระกา จังหวัดตาก ณ ห.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 08/04/2564
 โครงการชลประทานตาก ร่วมเปิดบานระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลม เพื่อช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำวังฯ
  วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมเปิดบานระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลม เพื่อช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างจังหวัดลำปาง และจังหวัดตาก ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 07/04/2564
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง
  วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง ณ ห้องประชุมอำเภอสามเงา ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อเตรียม.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 05/04/2564
 ต้อนรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)
  วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการผู้ช.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 01/04/2564
 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด
  วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัดการวางผังภาคเหนือ (กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง) ณ ห้อ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 01/04/2564
 ร่วมออกหน่วยบริการเกษตรกรในงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)
  วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมออกหน่วยบริการเกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกา.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 30/03/2564
 โครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน
  วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นายสุชกร สมวันดี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 2 พร้อมป้องกันตลิ่ง ณ บ้านปาก.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 30/03/2564
 เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
  วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นางสาวพรรณี เพ็ชรกำแหง หัวหน้างานบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวง ชูชาติ กำภู กรมชลประทานสามเสน .. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 30/03/2564
 เข้าร่วมฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
  วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นางสาวพรรณี เพ็ชรกำแหง หัวหน้างานบริหารทั่วไปและนางนรีรตา ท้าวแก่นสาร พนักงานพิมพ์ ส 4 เข้าร่วมฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจร.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 29/03/2564
 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
  วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม เพื่อให.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 24/03/2564
 โครงการชลประทานตาก ร่วมให้บริการแก่เกษตรกรตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์
  วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. บุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์ นายช่างชลประทาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมบริการให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรที่มารับบริการ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระรา.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 24/03/2564
 โครงการชลประทานตาก ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยกุ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
  วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายสายันต์ มานะตระกูล ช่างฝีมือสนาม ช 3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดตาก ผู้.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 18/03/2564
 โครงการชลประทานตาก ร่วมต้อนรับพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าศูนย์พัฒนาโ
  วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.45 น. พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าและการแก้ปัญหาข้อขัดข้องของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในการนี้ นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลปร.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 18/03/2564
 โครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่ตรวจสอบการเพาะปลูกพืชในเขตอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 1
  วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายพงศ์พิพัฒน์ ยมเกิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 พร้อมด้วย นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบการเพาะปลูกพืชในเขตอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 1 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จั.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 17/03/2564
 โครงการชลประทานตาก ดำเนินการสนับสนุนน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด เพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้กับราษฎร
  วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และนายสายันต์ มานะตระกูล ช่างฝีมือสนาม ช 3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประปาหมู่บ้านหัวฝาย ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดำเนินการเปิดน้ำ ส่งน้ำจ.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 17/03/2564
 โครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่สำรวจ และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ อ่างเก็บน้ำคลองข่อย
  วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 4 สำรวจ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองข่อยพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระรา.. [อ่านต่อ]
ภาพ/ข่าว :นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ เมื่อ: 16/03/2564
 
 
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.