โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
69
เมื่อวาน
64
เดือนนี้
1,084
เดือนที่แล้ว
2,336
ปีนี้
32,547
ปีที่แล้ว
66,893
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อองค์กร
Name
โครงการชลประทานตาก
TAK PROVINCIAL IRRIGATION OFFICE
ที่อยู่
Address
เลขที่ 105 หมู่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
105 Moo 6 Wanghin Maungtak TAK 63000
 
เบอร์โทรศัพท์
Telphone
055-893628 (ตู้สาขา)  
เบอร์แฟกซ์
FAX Number
055 - 893604  
WebSite
http://www.ridtak.org/
 
 
เบอร์โทรศัพท์ภายในติดต่องาน
ลำดับที่
ชื่อฝ่าย
เบอร์โทรศัพท์
ภายใน
สายตรง
1
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก
118
055-893594
2
ฝ่ายวิศวกรรม
118
055-893626
3
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
113
055-893627
4
ฝ่ายช่างกล
102
-
5
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ี่ 1
114
-
6
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
114
-
7
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
114
-
8
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
114
-
9
ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ
-
-
10
งานบริหารทั่วไป
112
-

 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.