โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
รายงานทางการเงิน คป.ตาก
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
39
เมื่อวาน
79
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,949
ปีนี้
35,125
ปีที่แล้ว
47,126
 
 
 
 
 
 
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก
ชื่อ - สกุล นายมาโนช ตุ้มทอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 0818513671
Email manoch_47m@hotmail.com
 
 ฝ่ายวิศวกรรม
ชื่อ - สกุล นายอาทิว ทุ่งเจ็ด
ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 080-00000000
Email xxxx@gmail.com
 
 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
ชื่อ - สกุล นายธงชัย กิจจคณารักษ์
ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 000-00000000
Email
 
 ฝ่ายช่างกล
ชื่อ - สกุล นายณัฏฐากร ธัญญ์พีราธิบดิ์
ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายช่างกล
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 080-1187605
Email nadtha57@gmail.com
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ี่ 1
ชื่อ - สกุล นายประสิทธิ์ บุญแย้ม
ตำแหน่ง นายช่างชลประทานชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 08-00000000
Email -
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ชื่อ - สกุล นายนครชัย มั่นเมือง
ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 08-36455419
Email koko_2516@hotmail.com , nakhornchai_man@mail.rid.go.th
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายเดชา จรรยพัฒน์
ตำแหน่ง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำที่ 3
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 096-5909821
Email de_civil-9@hotmail.com
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
ชื่อ - สกุล นาย พงศ์พิพัฒน์ ยมเกิด
ตำแหน่ง นายช่างชลประทานชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำที่ 4
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 08-7572-9096
Email watermail09@gmail.com
 
 ฝ่ายวิศวกรรม
ชื่อ - สกุล นายสุชกร สมวันดี
ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
-
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 093-9653641
Email somwandee.ss@gmail.com
 
 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
ชื่อ - สกุล นายกฤษฐาพัฒน์ พิชัยณรงค์
ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
-
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ -
Email -
 
 งานบริหารทั่วไป
ชื่อ - สกุล นางสาวนิตยา อ้อเหลือง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้ควบคุมงานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย
งาน งานบัญชีและการเงิน
เบอร์โทรศัพท์ 08-0127-0282
Email nittaya_or@mail.rid.go.th
 
 งานบริหารทั่วไป
ชื่อ - สกุล นางสาวณัฐพร มหาวรรณ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งาน งานธุรการ การเจ้าหน้าที่ - นิติการ
เบอร์โทรศัพท์ 0852691098
Email
 
 งานบริหารทั่วไป
ชื่อ - สกุล นางสาวพรรณี เพ็ชรกำแหง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
งาน งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ -
Email -
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.