โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
รายงานทางการเงิน คป.ตาก
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
21
เมื่อวาน
191
เดือนนี้
1,225
เดือนที่แล้ว
6,547
ปีนี้
7,772
ปีที่แล้ว
49,472
 
 
 
 
 

สรุปรายงานความก้าวหน้าข้อมูลการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2558 (ในเขตชลประทาน)

ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2558

พบปัญหาด้านข้อมูลกรุณาแจ้ง 081- 0437961 [นายพรชัย บุญต่อ]

ลำดับที่
ชื่อโครงการ
พื้นที่ชลประทาน (ไร่)
ชนิดพืชที่เพาะปลูก (ไร่)
บันทึกเมื่อ
ข้าว พืชไร่ - พืชผัก
1     หน่วยสูบน้ำที่ 1 6,000 2000 - 2/7/2558
2     หน่วยสูบน้ำที่ 2 5,500 2000 - 2/7/2558
3     หน่วยสูบน้ำที่ 3 6,000 3000 - 2/7/2558
4     หน่วยสูบน้ำที่ 4 2,500 1000 - 2/7/2558
5     หน่วยสูบน้ำที่ 5 1,700 500 - 2/7/2558
6     หน่วยสูบน้ำที่ 6 2,000 300 - 2/7/2558
7     หน่วยสูบน้ำที่ 7 1,500 200 - 2/7/2558
8     หน่วยสูบน้ำที่ 8 1,400 200 - 2/7/2558
9     หน่วยสูบน้ำที่ 9 3,400 800 - 2/7/2558
10     หน่วยสูบน้ำที่ 10 1,500 200 - 2/7/2558
11     อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 8,000 800 - 2/7/2558
12     อ่างเก็บน้ำห้วยลึก 4,000 - - 2/7/2558
13     ฝายแม่จะเรา 2,000 - - 2/7/2558
14     ฝายแม่ระมาด 1,000 - - 2/7/2558
15     อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 1 2,000 - 1000 2/7/2558
16     ฝายห้วยฉลอม 1,700 - - 2/7/2558
รวมทั้งสิ้น : 50,200 11,000 1,000  
หมายเหตุ : 1. พื้นที่เพาะปลูกหน่วยสูบน้ำที่ 1 - 10 ใช้น้ำต้นทุนจากเขื่อนภูมิพลปัจจุบันกรมชลประทานมีประกาศให้พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา(22 จังหวัด) ชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปี 2558 ไว้ก่อน คาดว่าจะสามารถเพาะปลูกได้ช่วงปลายเดือน กรกฏาคม 2558
2. โครงการชลประทานตาก ได้เร่งประชาสัมพันธ์ตามประกาศกรมชลประทานแล้ว
3. พื้นที่ที่มีการเพาะปลูกไปแล้วเบื้องต้นยังไม่มีผลกระทบ
กลับหน้าหลัก
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.