โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
53
เมื่อวาน
71
เดือนนี้
425
เดือนที่แล้ว
1,668
ปีนี้
29,552
ปีที่แล้ว
66,893
 
 
 
 
 
 

โครงการชลประทานตาก ต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิท

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนอุทกวิทยา กรมชลประทาน และรับฟังการชี้แจงการทำงานของคณะเจ้าหน้าที่ฯ ตามแผนการเข้าพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างตะกอนดินในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด จังหวัดตาก ในระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2563 เพื่อส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โครงการชลประทานตาก ได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด เพื่อประกอบการจัดทำรายงาน ตลอดจนวางแผนเก็บตัวอย่างตะกอนดินในอ่างเก็บน้ำและทางน้ำที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด เพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลของคณะเจ้าหน้าที่ฯ ต่อไป
 
 
  ภาพและข่าวโดย : นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ    เมื่อ : 25 / 05 / 2563  
 
 เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น :: หรือ
 
 
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง ::
๐ โครงการชลประทานตาก ทำลายเอกสาร หนังสือราชการที่มีอายุในการเก็บ เกินกำหนดระยะเวลา 25/05/2563
๐ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน งานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร) 25/05/2563
๐ ประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2563 25/05/2563
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.