โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
รายงานทางการเงิน คป.ตาก
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
30
เมื่อวาน
191
เดือนนี้
1,225
เดือนที่แล้ว
6,547
ปีนี้
7,772
ปีที่แล้ว
49,472
 
 
 
 
 
 

งานบริหารทั่วไป

 งานบริหารทั่วไป
ชื่อ - สกุล นางสาวพรรณี เพ็ชรกำแหง
ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
งาน งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ -
Email info@ridtak.org
 
 งานบริหารทั่วไป
ชื่อ - สกุล นางเจริญพร แสงสุคนธ์
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส 3
งาน งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 0817402377
Email info@ridtak.org
 
 งานบริหารทั่วไป
ชื่อ - สกุล นางเกรินทร์ เครือทับ
ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2
งาน งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 0894608080
Email info@ridtak.org
 
 งานบริหารทั่วไป
ชื่อ - สกุล นส.มัลลิกา ถวิลอำพันธ์
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ 2
งาน งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 0846186542
Email info@ridtak.org
 
 งานบริหารทั่วไป
ชื่อ - สกุล นางวรพรรณ เน็งไธสง
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส 3
งาน งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 0812840200
Email info@ridtak.org
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.