โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
รายงานทางการเงิน คป.ตาก
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
41
เมื่อวาน
79
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,949
ปีนี้
35,125
ปีที่แล้ว
47,126
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
ชื่อ - สกุล นายนิพนธ์ วัฒนานันท์
ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร ส2
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 085-7344980
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
ชื่อ - สกุล นายพรชัย บุญต่อ
ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช3
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 081-0437961
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
ชื่อ - สกุล นางอัญชลี จิตโสภา
ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช3
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 081-0422567
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
ชื่อ - สกุล นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 086-7447051
Email info@gmail.com
 
 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
ชื่อ - สกุล นายทินกร คำมาวงค์
ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 085-7323449
Email info@gmail.com
 
 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
ชื่อ - สกุล นางสาวสุพรรษา เหมือนอ่อง
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 083-1646650
Email info@gmail.com
 
 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
ชื่อ - สกุล นายทัศนัย เฉยชู
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 080-00000000
Email info@gmail.com
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.