โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
รายงานทางการเงิน คป.ตาก
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
21
เมื่อวาน
191
เดือนนี้
1,225
เดือนที่แล้ว
6,547
ปีนี้
7,772
ปีที่แล้ว
49,472
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายช่างกล

 ฝ่ายช่างกล
ชื่อ - สกุล นายณัฏฐากร ธัญญ์พีราธิบดิ์
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายช่างกล
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 080-1187605
Email nadtha57@gmail.com
 
 ฝ่ายช่างกล
ชื่อ - สกุล นายอุดมศักดิ์ นาคอ่อน
ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 3
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 0873074226
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายช่างกล
ชื่อ - สกุล นายวิรัตน์ แจ่มแจ้ง
ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 3
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 0899073838
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายช่างกล
ชื่อ - สกุล นายขวัญ น้ำทิพย์
ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช2
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 0892726712
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายช่างกล
ชื่อ - สกุล นายนิธิศ ท้าวแก่นสาร
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส 2
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 0897061269
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายช่างกล
ชื่อ - สกุล นางสมหมาย กมลผาด
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส 2
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 0874969693
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายช่างกล
ชื่อ - สกุล นายกิจจา แสงศรี
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 0836219962
Email -
 
 ฝ่ายช่างกล
ชื่อ - สกุล นายวันชัย ทิมเครือจีนจรัส
ตำแหน่ง พนักงานเครื่องจักรกล
งาน --ไม่มี--
เบอร์โทรศัพท์ 0957815917
Email -
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.