โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
รายงานทางการเงิน คป.ตาก
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
37
เมื่อวาน
79
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,949
ปีนี้
35,125
ปีที่แล้ว
47,126
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ชื่อ - สกุล นายบุญเทอด วงศ์งาม
ตำแหน่ง พนักงานส่งน้ำ ส 2
งาน สบ.2
เบอร์โทรศัพท์ 0822254219
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ชื่อ - สกุล นายอนุสรณ์ หมี้แสน
ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 3
งาน สบ.2
เบอร์โทรศัพท์ 0812912127
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ชื่อ - สกุล นายธนะภูมิ หมื่นอาจ
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ 2
งาน สบ.2
เบอร์โทรศัพท์ 0895663811
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ชื่อ - สกุล นายเจิม วงษ์กาวิน
ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช 1
งาน สบ.2
เบอร์โทรศัพท์ 0847572499
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ชื่อ - สกุล นางพิศเพลิน วีวงษ์
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ 2
งาน สบ.2
เบอร์โทรศัพท์ 0862128220
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ชื่อ - สกุล นางอุปถัมภ์ ใจงาม
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ 2
งาน สบ.2
เบอร์โทรศัพท์ 0839585368
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ชื่อ - สกุล นางไทย ยมเกิด
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ 2
งาน สบ.2
เบอร์โทรศัพท์ 0839600444
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ชื่อ - สกุล นายธัญพิสิษฐ์ น้อยสอนเจริญ
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ 2
งาน สบ.2
เบอร์โทรศัพท์ 0848188904
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ชื่อ - สกุล นายชัย แก้วจันทร์เพชร
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2
งาน สบ.2
เบอร์โทรศัพท์ 0848174956
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ชื่อ - สกุล นางยนต์ พุกนา
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป บ 2
งาน สบ.2
เบอร์โทรศัพท์ 0876371775
Email info@ridtak.org
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.