โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
รายงานทางการเงิน คป.ตาก
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
39
เมื่อวาน
79
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,949
ปีนี้
35,125
ปีที่แล้ว
47,126
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายสินชัย เทียมทิพร
ตำแหน่ง ช่างเขียน ช 3
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0871944395
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นางปราณี เกตุวิริยะกุล
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส 4
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0818864429
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายขาว ทันจันทร์
ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 3
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0810409927
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายน้อย มะณีใจ
ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 3
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0857303815
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายมนตรี ทิพย์สิทธิ์
ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช 1
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0862023044
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายสายันต์ มานะตระกูล
ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช 1
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0833318615
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายณรงค์ แสนรู้
ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช 1
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0805935255
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นางบานเย็น ทิพย์สิทธิ์
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ 2
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0857310685
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นางโสภา ศิลารังษี
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส 1
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0819710967
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายวิมล อินหลวง
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0862132683
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายพรประเสริฐ แสงโสดา
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0892715882
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายคนึง แก้วแสนปัน
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0878485345
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายณรงค์ ต๊ะทองคำ
ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช 1
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0898596416
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายประชา ศิลารังษี
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0819710967
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายมาโนช หลีตา
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ 2
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0844904720
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายปัญญา แสนรู้
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ 2
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0898598743
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายเนตร ชื่นหมี้
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ 2
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0860022786
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นางพานุพันธ์ มานะตระกูล
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ 2
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0833318615
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นายเสาแก้ว จันตา
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ 2
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0806267217
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นางปราณี ยะเกี๋ยง
ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์ บ 2
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0813799421
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ชื่อ - สกุล นส.คำ สายแปง
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป บ 2
งาน สบ.3
เบอร์โทรศัพท์ 0862107481
Email info@ridtak.org
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.