โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
รายงานทางการเงิน คป.ตาก
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
41
เมื่อวาน
79
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,949
ปีนี้
35,125
ปีที่แล้ว
47,126
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
ชื่อ - สกุล นายเรวัติ พานิชชอบ
ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 3
งาน สบ.4
เบอร์โทรศัพท์ 0818867807
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
ชื่อ - สกุล นายสังคม ทองหล่อ
ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช 1
งาน สบ.4
เบอร์โทรศัพท์ 0857268735
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
ชื่อ - สกุล นางพิศเพลิน นิลเกตุ
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส 2
งาน สบ.4
เบอร์โทรศัพท์ 0845988208
Email info@ridtak.org
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
ชื่อ - สกุล นายเรวัติ พานิชชอบ
ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช
งาน สบ.4
เบอร์โทรศัพท์ 0818867807
Email -
 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
ชื่อ - สกุล นายจิรวัฒน์ อ้นศรี
ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน
งาน สบ.4
เบอร์โทรศัพท์ 0888179394
Email -
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.