โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
09:47:47
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
09:44:43
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
09:42:00
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
09:38:13
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
09:21:24
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
09:19:53
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
11:37:00
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
11:34:12
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
11:31:32
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
11:28:36
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
11:24:30
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
11:16:42
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
09:37:42
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
13:45:33
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
13:42:33
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
13:34:57
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
13:31:46
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
13:29:16
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
13:26:45
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
13:22:43
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
13:20:09
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
13:17:35
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
09:45:58
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
09:49:21
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
10:15:14
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
10:08:15
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
09:40:14
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
09:49:23
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.