โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
2022-12-20 15:16:27 2014-04-06 18:06:01 2014-04-06 17:56:01
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2566

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
11:17:48
??¾???ɰ? ?????ç??
-
2
14:28:02
??¾???ɰ? ?????ç??
-
3
14:25:06
??¾???ɰ? ?????ç??
-
4
14:23:12
??¾???ɰ? ?????ç??
-
5
14:20:56
??¾???ɰ? ?????ç??
-
6
14:14:57
??¾???ɰ? ?????ç??
-
7
13:55:02
??¾???ɰ? ?????ç??
-
8
11:12:01
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
9
14:47:45
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
10
14:45:44
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
11
14:43:45
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
12
14:41:43
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
13
14:39:45
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
14
14:08:22
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
15
10:38:38
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
16
15:54:29
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
17
15:52:13
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
18
15:49:38
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
19
10:54:16
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
20
10:51:49
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
21
10:44:11
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
22
10:39:49
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
23
16:42:48
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
24
16:37:43
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
25
16:32:49
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
26
16:29:54
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
27
15:47:04
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
28
15:43:18
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
29
15:39:20
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.