โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
2022-12-20 15:16:27 2014-04-06 18:06:01 2014-04-06 17:56:01
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน มีนาคม ปี 2566

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
15:25:13
??¾???ɰ? ?????ç??
-
2
16:30:27
??¾???ɰ? ?????ç??
-
3
16:28:26
??¾???ɰ? ?????ç??
-
4
16:26:32
??¾???ɰ? ?????ç??
-
5
10:30:13
??¾???ɰ? ?????ç??
-
6
10:28:10
??¾???ɰ? ?????ç??
-
7
10:25:57
??¾???ɰ? ?????ç??
-
8
11:19:45
??¾???ɰ? ?????ç??
-
9
11:14:54
??¾???ɰ? ?????ç??
-
10
10:59:15
??¾???ɰ? ?????ç??
-
11
13:33:15
??¾???ɰ? ?????ç??
-
12
13:31:08
??¾???ɰ? ?????ç??
-
13
13:29:13
??¾???ɰ? ?????ç??
-
14
13:27:15
??¾???ɰ? ?????ç??
-
15
10:47:38
??¾???ɰ? ?????ç??
-
16
11:34:20
??¾???ɰ? ?????ç??
-
17
11:31:29
??¾???ɰ? ?????ç??
-
18
11:03:42
??¾???ɰ? ?????ç??
-
19
10:56:43
??¾???ɰ? ?????ç??
-
20
10:54:48
??¾???ɰ? ?????ç??
-
21
10:52:48
??¾???ɰ? ?????ç??
-
22
15:19:16
??¾???ɰ? ?????ç??
-
23
11:54:49
??¾???ɰ? ?????ç??
-
24
11:44:06
??¾???ɰ? ?????ç??
-
25
11:30:43
??¾???ɰ? ?????ç??
-
26
11:28:49
??¾???ɰ? ?????ç??
-
27
11:27:09
??¾???ɰ? ?????ç??
-
28
11:25:33
??¾???ɰ? ?????ç??
-
29
11:23:44
??¾???ɰ? ?????ç??
-
30
11:22:02
??¾???ɰ? ?????ç??
-
31
11:20:11
??¾???ɰ? ?????ç??
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.