โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน เมษายน ปี 2563

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
10:06:37
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
10:02:44
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
09:58:51
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
09:53:39
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
09:49:01
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
09:31:44
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
09:14:55
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
09:10:04
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
08:40:06
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
09:05:47
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
09:46:37
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
09:42:09
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
09:39:12
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
09:08:16
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
09:08:39
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
09:06:01
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
09:05:16
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
09:16:18
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
09:13:54
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
09:10:18
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
09:06:46
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
09:13:20
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
09:10:50
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
09:14:22
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
09:12:05
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
09:09:55
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
09:07:42
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
09:09:26
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
09:03:42
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
09:07:55
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.