โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2565

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
12:13:31
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
11:31:33
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
11:29:02
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
11:26:41
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
11:24:25
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
11:22:01
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
11:19:57
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
16:06:03
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
16:03:39
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
10:44:17
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
10:42:14
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
10:40:03
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
10:47:30
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
14:34:19
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
14:32:25
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
14:30:07
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
14:27:58
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
14:25:01
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
14:17:23
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
14:15:21
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
14:12:50
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
11:38:14
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
11:36:03
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
16:14:25
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
16:08:34
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
16:06:22
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
16:04:19
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
16:02:11
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
15:43:26
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
15:40:52
นายพรชัย บุญต่อ
-
31
15:38:22
นายพรชัย บุญต่อ
-
32
15:01:19
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.