โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน กันยายน ปี 2564

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
11:20:13
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
10:15:22
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
14:22:29
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
14:18:58
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
14:15:10
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
14:12:06
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
14:08:31
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
14:03:44
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
15:54:16
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
15:50:41
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
15:48:53
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
15:46:10
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
15:42:23
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
15:17:45
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
15:15:19
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
15:12:39
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
15:10:06
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
15:03:17
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
14:57:44
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
14:54:20
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
10:02:02
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
09:41:59
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
09:35:22
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
09:38:02
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
10:21:21
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
10:17:45
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.