โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน มกราคม ปี 2566

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
14:33:51
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
2
14:30:13
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
3
14:27:18
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
4
14:05:05
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
5
14:02:03
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
6
13:50:00
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
7
11:34:20
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
8
11:29:30
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
9
11:23:55
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
10
11:05:58
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
11
11:02:13
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
12
10:57:22
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
13
10:55:07
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
14
10:49:28
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
15
16:18:03
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
16
16:15:56
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
17
16:13:52
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
18
16:11:32
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
19
16:09:18
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
20
11:23:10
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
21
15:43:32
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
22
15:40:24
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
23
15:37:47
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
24
15:35:11
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
25
15:32:49
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
26
11:34:43
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
27
11:25:10
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
28
11:19:07
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
29
11:10:19
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
30
11:04:03
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
31
10:55:06
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.