โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2564

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
11:21:12
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
11:18:20
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
11:15:32
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
11:11:53
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
11:05:15
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
11:01:03
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
10:58:22
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
10:54:49
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
10:49:52
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
10:47:09
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
10:41:23
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
10:37:15
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
10:32:49
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
10:30:06
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
10:27:11
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
10:23:32
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
09:51:59
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
09:49:18
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
09:35:30
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
09:37:47
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
09:34:51
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
09:31:30
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
09:26:13
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
09:37:19
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
09:26:27
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
09:22:03
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
10:43:17
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
11:34:28
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
11:32:00
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
11:26:39
นายพรชัย บุญต่อ
-
31
11:23:48
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.