โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2565

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
14:23:15
-
2
14:19:09
-
3
10:32:28
-
4
10:29:56
-
5
10:26:37
-
6
10:24:21
-
7
10:21:31
-
8
10:17:08
-
9
11:37:46
-
10
16:33:01
-
11
11:39:18
-
12
11:27:29
-
13
11:03:26
-
14
10:58:16
-
15
10:52:45
-
16
10:46:43
-
17
10:11:41
-
18
10:29:22
-
19
10:26:29
-
20
10:11:51
-
21
10:08:11
-
22
10:05:38
-
23
10:30:53
-
24
13:57:33
-
25
11:46:49
-
26
11:44:01
-
27
11:39:27
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.