โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2564

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
09:42:23
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
10:41:52
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
10:39:26
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
10:34:57
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
10:32:26
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
10:23:53
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
09:17:19
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
10:08:14
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
14:49:09
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
14:19:12
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
14:12:28
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
14:04:34
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
09:42:07
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
10:05:50
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
09:46:43
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
10:18:46
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
10:15:40
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
10:09:18
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
09:07:49
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
09:25:32
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
10:14:11
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
10:41:36
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
10:37:52
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
10:35:28
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
10:33:07
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
10:30:16
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
09:38:10
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
09:31:35
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
11:30:05
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
11:27:12
นายพรชัย บุญต่อ
-
31
11:04:28
นายพรชัย บุญต่อ
-
32
11:02:29
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.