โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2565

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
14:42:00
-
2
11:30:19
-
3
11:28:22
-
4
11:26:22
-
5
11:24:16
-
6
11:22:26
-
7
11:20:36
-
8
11:18:35
-
9
11:16:42
-
10
14:15:54
-
11
14:13:45
-
12
14:11:46
-
13
14:09:17
-
14
11:59:00
-
15
10:06:06
-
16
10:02:33
-
17
11:08:05
-
18
11:05:58
-
19
11:00:48
-
20
10:53:18
-
21
10:51:00
-
22
11:38:10
-
23
11:35:57
-
24
11:44:09
-
25
11:41:56
-
26
11:38:09
-
27
11:11:28
-
28
11:09:12
-
29
10:59:51
-
30
14:33:43
-
31
14:14:45
-
32
14:06:33
-
33
13:58:32
-
34
11:43:24
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.