โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2565

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
10:47:20
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
2
10:28:31
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
3
10:21:22
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
4
11:52:26
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
5
11:50:41
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
6
11:48:43
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
7
11:46:51
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
8
11:44:41
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
9
11:42:31
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
10
11:26:20
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
11
11:24:32
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
12
11:01:59
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
13
14:55:46
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
14
14:50:45
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
15
14:48:42
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
16
14:42:43
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
17
14:16:50
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
18
14:15:46
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
19
14:13:54
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
20
14:12:04
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
21
14:10:10
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
22
14:06:55
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
23
14:04:02
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
24
12:00:11
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
25
11:45:58
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
26
11:43:26
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
27
11:41:07
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
28
11:38:45
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
29
11:29:50
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
30
11:20:54
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
31
11:18:44
นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.