โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน เมษายน ปี 2564

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
09:47:45
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
09:55:12
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
09:23:31
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
09:52:26
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
09:39:55
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
09:36:53
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
09:32:58
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
09:23:18
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
09:19:24
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
09:28:33
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
09:19:19
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
10:48:27
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
10:47:20
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
10:43:01
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
10:40:07
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
10:05:36
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
10:02:22
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
09:57:51
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
09:44:37
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
09:22:35
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
09:20:16
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
09:17:47
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
09:13:29
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
09:53:35
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
09:51:00
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
09:28:27
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
09:25:24
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
09:22:48
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
09:27:25
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
09:24:56
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.