โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
2022-12-20 15:16:27 2014-04-06 18:06:01 2014-04-06 17:56:01
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2566

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
09:55:51
??¾???ɰ? ?????ç??
-
2
09:31:10
??¾???ɰ? ?????ç??
-
3
11:41:13
??¾???ɰ? ?????ç??
-
4
11:37:30
??¾???ɰ? ?????ç??
-
5
11:29:19
??¾???ɰ? ?????ç??
-
6
10:02:23
??¾???ɰ? ?????ç??
-
7
09:56:23
??¾???ɰ? ?????ç??
-
8
09:42:49
??¾???ɰ? ?????ç??
-
9
10:23:47
??¾???ɰ? ?????ç??
-
10
10:39:17
??¾???ɰ? ?????ç??
-
11
10:35:30
??¾???ɰ? ?????ç??
-
12
10:31:35
??¾???ɰ? ?????ç??
-
13
09:11:50
??¾???ɰ? ?????ç??
-
14
09:03:14
??¾???ɰ? ?????ç??
-
15
11:39:49
??¾???ɰ? ?????ç??
-
16
11:35:52
??¾???ɰ? ?????ç??
-
17
09:49:17
??¾???ɰ? ?????ç??
-
18
14:10:24
??¾???ɰ? ?????ç??
-
19
14:05:30
??¾???ɰ? ?????ç??
-
20
13:59:04
??¾???ɰ? ?????ç??
-
21
10:27:14
??¾???ɰ? ?????ç??
-
22
10:12:58
??¾???ɰ? ?????ç??
-
23
10:50:28
??¾???ɰ? ?????ç??
-
24
11:16:42
??¾???ɰ? ?????ç??
-
25
11:05:12
??¾???ɰ? ?????ç??
-
26
11:00:11
??¾???ɰ? ?????ç??
-
27
10:54:43
??¾???ɰ? ?????ç??
-
28
10:44:09
??¾???ɰ? ?????ç??
-
29
10:41:06
??¾???ɰ? ?????ç??
-
30
11:35:57
??¾???ɰ? ?????ç??
-
31
09:55:34
??¾???ɰ? ?????ç??
-
32
11:29:55
??¾???ɰ? ?????ç??
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.