โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2565

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
16:25:40
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
16:22:56
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
16:20:08
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
16:17:13
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
16:11:56
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
16:06:26
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
16:02:07
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
15:58:54
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
15:55:25
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
15:52:43
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
15:49:29
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
15:45:55
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
15:43:04
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
22:00:41
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
21:52:09
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
21:49:06
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
21:45:18
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
21:41:44
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
21:32:10
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
21:23:57
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
15:11:40
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
09:33:02
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
09:27:34
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
10:02:36
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
09:35:52
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
09:31:22
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
09:29:54
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
09:27:12
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
09:24:54
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
09:50:20
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.