โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
$title
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2564

         
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ผู้บันทึก
หมายเหตุ
1
10:39:24
นายพรชัย บุญต่อ
-
2
09:09:29
นายพรชัย บุญต่อ
-
3
10:06:38
นายพรชัย บุญต่อ
-
4
09:58:38
นายพรชัย บุญต่อ
-
5
10:42:52
นายพรชัย บุญต่อ
-
6
10:38:45
นายพรชัย บุญต่อ
-
7
10:32:38
นายพรชัย บุญต่อ
-
8
10:23:40
นายพรชัย บุญต่อ
-
9
09:18:47
นายพรชัย บุญต่อ
-
10
09:08:35
นายพรชัย บุญต่อ
-
11
09:32:16
นายพรชัย บุญต่อ
-
12
09:34:15
นายพรชัย บุญต่อ
-
13
10:38:14
นายพรชัย บุญต่อ
-
14
10:24:48
นายพรชัย บุญต่อ
-
15
10:20:27
นายพรชัย บุญต่อ
-
16
09:34:34
นายพรชัย บุญต่อ
-
17
09:04:01
นายพรชัย บุญต่อ
-
18
09:33:35
นายพรชัย บุญต่อ
-
19
09:47:32
นายพรชัย บุญต่อ
-
20
10:09:22
นายพรชัย บุญต่อ
-
21
10:02:18
นายพรชัย บุญต่อ
-
22
09:46:44
นายพรชัย บุญต่อ
-
23
09:38:39
นายพรชัย บุญต่อ
-
24
09:39:24
นายพรชัย บุญต่อ
-
25
09:23:33
นายพรชัย บุญต่อ
-
26
11:32:19
นายพรชัย บุญต่อ
-
27
11:28:08
นายพรชัย บุญต่อ
-
28
11:22:28
นายพรชัย บุญต่อ
-
29
11:13:02
นายพรชัย บุญต่อ
-
30
09:16:02
นายพรชัย บุญต่อ
-
31
13:36:41
นายพรชัย บุญต่อ
-
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.