โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ 1 ท่าน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
117
เมื่อวาน
84
เดือนนี้
2,325
เดือนที่แล้ว
3,054
ปีนี้
34,331
ปีที่แล้ว
38,078
 
 
 
  โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ปริมาณน้ำท่าและปริมาณน้ำฝน โครงการชลประทานตาก
ประจำวันที่ 16/ตุลาคม/2561
เขื่อน/อ่าง
ปริมาณความจุ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำวันนี้
ปริมาณน้ำ
ไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ที่ระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
ปรมาณน้ำ
ใช้การได้
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น %
เขื่อนภูมิพล
13,462.00
9,167.34
68.10
31.130
8.00
5,367.34
อ่างฯห้วยแม่ท้อ
63.00
41.268
65.50
0.137
0.180
37.768
อ่างฯห้วยลึก
5.80
4.894
84.37
0.002
0.002
4.794
อ่างฯห้วยแม่สอด
5.50
1.828
33.23
0.004
0.000
1.398
ชื่อลำน้ำ
ปริมาณน้ำในลำน้ำ
ระดับตลิ่ง
(ม.รทก.)
ระดับวิกฤติ
(ม.รทก.)
ระดับน้ำ
จากท้องน้ำ
+สูงกว่าตลิ่ง
-ต่ำกว่าตลิ่ง
(เมตร)
แนวโน้ม
สถานการณ์
ปริมาณน้ำ
สูงสุด
(ลบ.ม./วินาที)
ปริมาณน้ำ วันนี้
(ลบ.ม./วินาที)
(ม.รทก.)
เมตร
แม่น้ำปิง P2A
4,230.00
133.70
+109.72
+106.44
104.32
0.32
-5.40
ลดลง
แม่น้ำวัง W4A
458.00
43.19
+136.10
+135.12
131.61
1.61
-4.49
ลดลง
แม่น้ำวัง W23
506.00
24.50
+147.56
+146.52
142.75
1.46
-6.75
ลดลง
แม่น้ำวัง W3A
800.00
43.00
+169.00
+167.13
161.35
0.35
-7.76
ลดลง
ผู้กรอกข้อมูล : นายพรชัย บุญต่อ
 
 
ดูทั้งหมด >>
 
 
Thai Version
 
Eng Version
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยนวัตกรรมฝายแกนดินเหนียว
Drought Solution by Innovation of Clay Core Weir Beneath Sandbed
 
 • กรมชลฯ อาสา...ปลูกป่าสร้างบ้านหิ่งห้อย
  กรมชลฯ อาสา...ปลูกป่าสร้างบ้านหิ่งห้อย
  โครงการ “กรมชลฯ อาสา...ปลูกป่าสร้างบ้านหิ่งห้อย” เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์โดยตรง
 • น้ำมาจากไหน...ทำไมไม่พอใช้?
  น้ำมาจากไหน...ทำไมไม่พอใช้?
  ทราบหรือไม่ว่า ปริมาณน้ำในประเทศไทย มาจากแหล่งใดบ้าง ปริมาณน้ำดังกล่าวถูกเก็บกักไว้ที่ใด และมีการใช้น้ำเหล่านั้นไปเพื่อกิจกรรมอะไรบ้าง ทำไมปริมาณน้ำที่มีจึงไม่พอใช้ วันนี้เรามีคำตอบของคำถามเหล่านั้น..
 • เลือกอย่างไรพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ชลประทาน
  เลือกอย่างไรพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ชลประทาน
  ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด 321.2 ล้านไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 150 ล้านไร่ "น้ำจากระบบชลประทาน" ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตร
 • หลักการบริการจัดการน้ำในเขื่อน
  หลักการบริการจัดการน้ำในเขื่อน
  กรมชลประทานไขข้อสงสัย ทำไมต้องบริหารจัดการน้ำในเขื่อน เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
ดูทั้งหมด >>
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี 2560 วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดชุมนุมกลาง หมู่ที่ 13 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   แจ้งเมื่อ:03/10/2559
 • ขอเชิญประชุมสรุปบทเรียน AAR:After Action Review คณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ COP นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมนาคม สำนักงานชลประทานที่ 4  แจ้งเมื่อ:03/10/2559
 • ขอเชิญประชุมสรุปบทเรียน AAR:After Action Review คณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ COP นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมนาคม สำนักงานชลประทานที่ 4  แจ้งเมื่อ:03/10/2559
 • ขอเชิญประชุมหารือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก  แจ้งเมื่อ:13/09/2559
 • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเกาตรอินทรีย์จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก   แจ้งเมื่อ:13/09/2559
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สองระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2559 ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  แจ้งเมื่อ:13/09/2559
 • ดูทั้งหมด >>
  โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีบทความ ดังนี้ 1.บทความเรื่อง ให้เท่านี้ พอนะ 2.บทความเรื่อง ไม่ต้องปิดหรอกครับ 3.บทความเรื่อง ไม่น่าทำเลย 4.บทความเรื่อง ผมมีสิทธิ์ไหมครับ 5.บทความเรื่อง บ้านผมจะพังไหม [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:11/10/2561
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีบทความ ดังนี้ 1.บทความเรื่อง กระดาษแผ่นเดียว ให้เถอะครับ 2.บทความเรื่อง รอไปก่อนนะ 3.บทความเรื่อง ผมอยากได้ทั้งหมด 4.บทความเรื่อง กรรมการวินิจฉัยฯ ไม่เกี่ยว 5.บทความเรื่อง ขอไปทำอะไร [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:05/10/2561
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 24 - 28 กันยายน 2561 ภายในวัน และเวลาราชการ (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:26/09/2561
 • ประชาสัมพันธ์การทำประชาพิจารณ์การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:10/09/2561
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 20 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานเขื่อนทดน้ำโกกโก่ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามแผนงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:21/08/2561
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 20 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานอ่างเก็บน้ำช่องหามกาย อ่างเก็บน้ำโพรงตะเข้ ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก และอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ตามแผนงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:21/08/2561
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีบทความ ดังนี้ 1.บทความเรื่อง จัดแล้วได้อะไร 2.บทความเรื่อง หนูกินไม่อิ่ม 3.บทความเรื่อง หาคนรับผิดชอบ 4.บทความเรื่อง เรื่องอย่างนี้ ต้องเปิด 5.บทความเรื่อง ขอผมพูดบ้าง [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:11/07/2561
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีบทความ ดังนี้ 1.บทความเรื่อง ช่วยเหลือกันนี่นา 2.บทความเรื่อง แค่ซ่อมรถ ผิดตรงไหน 3.บทความเรื่อง ถูกพระร้องเรียนค่ะ 4.บทความเรื่อง ขอตรวจสอบหน่อยครับ 5.บทความเรื่อง อย่างนี้ก็มีด้วย [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:26/06/2561
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีบทความ ดังนี้ 1.บทความเรื่อง ฉันยังไม่อนุญาต 2.บทความเรื่อง ก็หนูป่วย จะให้ทำอย่างไร 3.บทความเรื่อง อยากรู้ว่ามีกี่คน 4.บทความเรื่อง ดูอย่างเดียวนะ 5.บทความเรื่อง ขอมากเกินไปหรือเปล่า  [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:16/05/2561
 • โครงการ "แว่นตาเอื้ออาทร" โดยศูนย์แว่นไทย ออกให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมให้คำปรึกษาสายตาแก่บุคลากรภาครัฐทั่วประเทศ [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:24/04/2561
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีบทความ ดังนี้ 1.บทความเรื่อง ทำเอาตกใจ 2.บทความเรื่อง อยากไปแต่ไม่ได้ไป 3.บทความเรื่อง รู้สิทธิของตัวเอง 4.บทความเรื่อง ผมทำถูกต้องแล้วครับ 5.บทความเรื่อง บริษัทกำจัดหนี้  [ไฟล์แนบ1] [ไฟล์แนบ2เมื่อ:15/02/2561
 • ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้ประกาศ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมชลประทานสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส” โดยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมทั้งให้บุคลากรของกรมชลประทานทุกคนปฎิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย (ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2561) [ไฟล์แนบ1] [ไฟล์แนบ2เมื่อ:06/02/2561
 • ดูทั้งหมด >>
  Untitled Document
  TOR ประกวดราคา คป.ตาก
  สอบราคา คป.ตาก
  ประกวดราคา คป.ตาก
  e-Auction คป.ตาก
  ประกาศเปลี่ยนแปลงทั้งหมด คป.ตาก
  โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 22/10/2561 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:22/10/2561
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 16/10/2561 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:16/10/2561
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 15/10/2561 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:10/10/2561
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 28/09/2561 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:28/09/2561
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 26/09/2561 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:26/09/2561
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 14/09/2561 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:14/09/2561
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 07/09/2561 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:07/09/2561
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 28/08/2561 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:28/08/2561
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 15/08/2561 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:15/08/2561
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 7/08/2561 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:07/08/2561
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 31/07/2561 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:31/07/2561
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 23/07/2561   โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:23/07/2561
 • ดูทั้งหมด >>
   
   
   
   
  โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
  โครงการชลประทานตาก
  105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  E-mail : tak@mail.rid.go.th  
  055-893628 โทรสาร 055-893604

  [นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
  Webmaster by : Kawanchai Thongkam
  WebDirector by : Dusit Sangsukon
  Email Contact : peachandpam@gmail.com
  Power by : RidTak.org
  Last Update : 06/07/2558 11:06 น.