โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ 1 ท่าน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
90
เมื่อวาน
90
เดือนนี้
2,118
เดือนที่แล้ว
3,198
ปีนี้
2,118
ปีที่แล้ว
38,078
 
 
 
  โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ปริมาณน้ำท่าและปริมาณน้ำฝน โครงการชลประทานตาก
ประจำวันที่ 22/มกราคม/2561
เขื่อน/อ่าง
ปริมาณความจุ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำวันนี้
ปริมาณน้ำ
ไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ที่ระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
ปรมาณน้ำ
ใช้การได้
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น %
เขื่อนภูมิพล
13,462.00
10,181.77
97.96
1.780
25.00
6,381.77
อ่างฯห้วยแม่ท้อ
63.00
61.716
97.96
0.000
0.596
58.216
อ่างฯห้วยลึก
5.80
2.965
51.12
0.000
0.004
2.865
อ่างฯห้วยแม่สอด
5.50
4.267
77.58
0.017
0.000
3.833
ชื่อลำน้ำ
ปริมาณน้ำในลำน้ำ
ระดับตลิ่ง
(ม.รทก.)
ระดับวิกฤติ
(ม.รทก.)
ระดับน้ำ
จากท้องน้ำ
+สูงกว่าตลิ่ง
-ต่ำกว่าตลิ่ง
(เมตร)
แนวโน้ม
สถานการณ์
ปริมาณน้ำ
สูงสุด
(ลบ.ม./วินาที)
ปริมาณน้ำ วันนี้
(ลบ.ม./วินาที)
(ม.รทก.)
เมตร
แม่น้ำปิง P2A
4,230.00
241.00
+109.72
+106.44
104.81
0.81
-4.91
ลดลง
แม่น้ำวัง W4A
458.00
17.00
+136.10
+135.12
130.85
0.85
-5.25
คงที่
แม่น้ำวัง W23
506.00
14.00
+147.56
+146.52
142.44
1.15
-7.06
เพิ่มขึ้น
แม่น้ำวัง W3A
800.00
2.40
+169.00
+167.13
160.72
-0.28
-8.36
คงที่
ผู้กรอกข้อมูล : นายพรชัย บุญต่อ
 
 
ดูทั้งหมด >>
 
 
Thai Version
 
Eng Version
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยนวัตกรรมฝายแกนดินเหนียว
Drought Solution by Innovation of Clay Core Weir Beneath Sandbed
 
 • กรมชลฯ อาสา...ปลูกป่าสร้างบ้านหิ่งห้อย
  กรมชลฯ อาสา...ปลูกป่าสร้างบ้านหิ่งห้อย
  โครงการ “กรมชลฯ อาสา...ปลูกป่าสร้างบ้านหิ่งห้อย” เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์โดยตรง
 • น้ำมาจากไหน...ทำไมไม่พอใช้?
  น้ำมาจากไหน...ทำไมไม่พอใช้?
  ทราบหรือไม่ว่า ปริมาณน้ำในประเทศไทย มาจากแหล่งใดบ้าง ปริมาณน้ำดังกล่าวถูกเก็บกักไว้ที่ใด และมีการใช้น้ำเหล่านั้นไปเพื่อกิจกรรมอะไรบ้าง ทำไมปริมาณน้ำที่มีจึงไม่พอใช้ วันนี้เรามีคำตอบของคำถามเหล่านั้น..
 • เลือกอย่างไรพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ชลประทาน
  เลือกอย่างไรพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ชลประทาน
  ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด 321.2 ล้านไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 150 ล้านไร่ "น้ำจากระบบชลประทาน" ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตร
 • หลักการบริการจัดการน้ำในเขื่อน
  หลักการบริการจัดการน้ำในเขื่อน
  กรมชลประทานไขข้อสงสัย ทำไมต้องบริหารจัดการน้ำในเขื่อน เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
ดูทั้งหมด >>
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี 2560 วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดชุมนุมกลาง หมู่ที่ 13 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   แจ้งเมื่อ:03/10/2559
 • ขอเชิญประชุมสรุปบทเรียน AAR:After Action Review คณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ COP นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมนาคม สำนักงานชลประทานที่ 4  แจ้งเมื่อ:03/10/2559
 • ขอเชิญประชุมสรุปบทเรียน AAR:After Action Review คณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ COP นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมนาคม สำนักงานชลประทานที่ 4  แจ้งเมื่อ:03/10/2559
 • ขอเชิญประชุมหารือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก  แจ้งเมื่อ:13/09/2559
 • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเกาตรอินทรีย์จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก   แจ้งเมื่อ:13/09/2559
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สองระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2559 ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  แจ้งเมื่อ:13/09/2559
 • ดูทั้งหมด >>
  โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
 • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:21/12/2560
 • ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:19/12/2560
 • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล เรื่องสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติราชการ [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:15/12/2560
 • "เชิญรับฟังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนธันวาคม 2560"
   [ไฟล์แนบ1] [ไฟล์แนบ2เมื่อ:01/12/2560
 • 📣 กรมชลประทานเปิดรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 7 ตำแหน่ง 30 อัตรา
  👉ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://rid.job.thai.com [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:01/12/2560
 • ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก   เมื่อ:30/11/2560
 • ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2561 [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:13/11/2560
 • บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:13/11/2560
 • บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:09/11/2560
 • บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:09/11/2560
 • ขอเชิญรับฟังรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ไฟล์แนบ1] [ไฟล์แนบ2เมื่อ:08/11/2560
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗๕/๒๕๕๘ [ไฟล์แนบ1]  เมื่อ:12/06/2558
 • ดูทั้งหมด >>
  Untitled Document
  TOR ประกวดราคา คป.ตาก
  สอบราคา คป.ตาก
  ประกวดราคา คป.ตาก
  e-Auction คป.ตาก
  ประกาศเปลี่ยนแปลงทั้งหมด คป.ตาก
  โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 09/01/2561 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:09/01/2561
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 04/01/2561 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:04/01/2561
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 29/12/2560 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:29/12/2560
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 28/12/2560 เวลา 13.00 น. [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:28/12/2560
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 25/12/2560 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:26/12/2560
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 19/12/2560 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:19/12/2560
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 12/11/2560 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:12/12/2560
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 06/12/2560 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:06/12/2560
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 28/11/2560 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:28/11/2560
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 20/11/2560 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:20/11/2560
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 13/11/2560 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:13/11/2560
 • รายงานผลการเบิกจ่าย 07/11/2560 [ไฟล์แนบ1]  โดย:นางสาวนิตยา อ้อเหลือง เมื่อ:07/11/2560
 • ดูทั้งหมด >>
   
   
   
   
  โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
  โครงการชลประทานตาก
  105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  E-mail : tak@mail.rid.go.th  
  055-893628 โทรสาร 055-893604

  [นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
  Webmaster by : Kawanchai Thongkam
  WebDirector by : Dusit Sangsukon
  Email Contact : peachandpam@gmail.com
  Power by : RidTak.org
  Last Update : 06/07/2558 11:06 น.