055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628

๑๒๑ ปี

สู่อนาคต สู่ทศวรรษใหม่

เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ ทำงานมีมาตรฐาน บูรณาการเพื่อประชาชน กรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติงานด้วยระบบงานมาตรฐานอันทันสมัย ใส่ใจการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง

screenshot

รายงานสถานการณ์น้ำ

ดูทั้งหมด

วันที่ 22 กันยายน 2566

เขื่อน/อ่าง ความจุ ปริมาตรเก็บกัก ระดับ
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่าง
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาตรใช้การ เกณฑ์
ล้าน ลบ.ม. % ล้าน ลบ.ม. %
เขื่อนภูมิพล 13,462.000 6,466.300 48.03 231.83 78.160 3.000 2,666.300 27.60
อ่างฯห้วยแม่ท้อ 63.000 56.334 89.42 171.58 0.633 0.521 52.834 88.80
อ่างฯห้วยลึก 5.800 4.145 71.47 262.09 0.036 0.001 4.045 70.96
อ่างฯห้วยแม่สอด 5.500 4.332 78.76 247.71 0.060 0.025 3.898 76.94
อ่างฯห้วยแม่สอดตอนบน 13.000 11.514 88.57 341.62 0.114 0.046 10.754 87.86

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร

*เกณฑ์ :  
 น้ำดีมาก    
 น้ำดี    
 พอใช้    
 น้ำน้อย
สถานีตรวจวัด ปริมาณน้ำในลำน้ำ
(ลบ.ม./วินาที)
ระดับตลิ่ง(ม.รทก.) ระดับวิกฤติ(ม.รทก.)
ระดับน้ำจากท้องน้ำ +สูงกว่าตลิ่ง
-ต่ำกว่าตลิ่ง(เมตร)
เกณฑ์
ปริมาณน้ำสูงสุด ปริมาณน้ำ วันนี้ (ม.รทก.) เมตร
แม่น้ำวัง W.3A 740.00 121.75 165.800 161.000 159.89 0.87 -5.91
แม่น้ำวัง W.24 576.00 155.10 143.930 135.430 137.19 4.40 -6.74
แม่น้ำวัง W.4A 580.00 219.50 137.000 130.000 130.57 4.05 -6.43
แม่น้ำปิง P.2A 2,600.00 221.10 109.780 104.000 105.44 0.71 -4.34

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร

*เกณฑ์ :  
 น้ำดีมาก    
 น้ำดี    
 พอใช้    
 น้ำน้อย

ข่าว&กิจกรรม

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล

รายงานผลการเบิกจ่าย 18/09/2566 ปีงบประมาณ2566

รายงานผลการเบิกจ่าย 11/09/2566 ปีงบประมาณ2566

รายงานผลการเบิกจ่าย 5/09/2566 ปีงบประมาณ2566

รายงานผลการเบิกจ่าย 28/08/2566 ปีงบประมาณ2566

ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
Inside LINKS

เชื่อมโยงลิงก์ภายใน


alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
Our LINKS

เชื่อมโยงลิงก์ภายนอก


alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative