055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628

๑๒๑ ปี

สู่อนาคต สู่ทศวรรษใหม่

เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ ทำงานมีมาตรฐาน บูรณาการเพื่อประชาชน กรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติงานด้วยระบบงานมาตรฐานอันทันสมัย ใส่ใจการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง

screenshot

รายงานสถานการณ์น้ำ

ดูทั้งหมด

วันที่ 30 มกราคม 2567

เขื่อน/อ่าง ความจุ ปริมาตรเก็บกัก ระดับ
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่าง
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาตรใช้การ เกณฑ์
ล้าน ลบ.ม. % ล้าน ลบ.ม. %
เขื่อนภูมิพล 13,462.000 9,074.960 67.41 244.59 3.740 30.000 5,274.960 54.59
อ่างฯห้วยแม่ท้อ 63.000 57.348 91.03 171.79 0.134 0.327 53.848 90.50
อ่างฯห้วยลึก 5.800 4.510 77.76 262.82 0.000 0.001 4.410 77.37
อ่างฯห้วยแม่สอด 5.500 4.540 82.55 248.08 0.012 0.087 4.106 81.05
อ่างฯห้วยแม่สอดตอนบน 13.000 10.576 81.35 340.12 0.035 0.048 9.816 80.20

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร

*เกณฑ์ :  
 น้ำดีมาก    
 น้ำดี    
 พอใช้    
 น้ำน้อย
สถานีตรวจวัด ปริมาณน้ำในลำน้ำ
(ลบ.ม./วินาที)
ระดับตลิ่ง(ม.รทก.) ระดับวิกฤติ(ม.รทก.)
ระดับน้ำจากท้องน้ำ +สูงกว่าตลิ่ง
-ต่ำกว่าตลิ่ง(เมตร)
เกณฑ์
ปริมาณน้ำสูงสุด ปริมาณน้ำ วันนี้ (ม.รทก.) เมตร
แม่น้ำวัง W.3A 740.00 6.36 165.800 161.000 162.45 -0.84 -3.35
แม่น้ำวัง W.24 576.00 8.09 147.590 141.290 147.20 1.94 -0.39
แม่น้ำวัง W.4A 580.00 9.49 137.000 130.000 134.29 0.99 -2.71
แม่น้ำปิง P.2A 2,600.00 318.40 154.780 104.000 105.54 1.05 -49.24

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร

*เกณฑ์ :  
 น้ำดีมาก    
 น้ำดี    
 พอใช้    
 น้ำน้อย

ข่าว&กิจกรรม

ดูทั้งหมด

รายงานผลการเบิกจ่าย 20/02/2567 ปีงบประมาณ2567

รายงานผลการเบิกจ่าย 09/01/2567 ปีงบประมาณ2567

รายงานผลการเบิกจ่าย 03/01/2567 ปีงบประมาณ2567

รายงานผลการเบิกจ่าย 25/12/2566 ปีงบประมาณ2567

ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล

งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566

ไม่พบข้อมูล
Inside LINKS

เชื่อมโยงลิงก์ภายใน


alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
Our LINKS

เชื่อมโยงลิงก์ภายนอก


alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative