055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628
ผู้ดูแลระบบ 21 พฤษภาคม 2567
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลารักษาสิ่งแวดล้อมตำบลวังหิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายวิมุติ ปัญญาน้อง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลารักษาสิ่งแวดล้อมตำบลวังหิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อ่างเก็บน้ำเขาพระเมิน หมู่ที่ 9 บ้านลานขวาง ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมี นายวุฒิชัย สุขเกษม นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดภาวะโลกร้อน มีหัวหน้าส่วนราช เจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้อง เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม