055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628
ผู้ดูแลระบบ 21 พฤษภาคม 2567
จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2567

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตาก โดยมี หัวหน้าฝ่าย/งาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความก้าวหน้ารายงานถวายฎีกา งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2566 รายงานความก้าวหน้าแผนงบประมาณปี พ.ศ.2567 การเตรียมความพร้อมแผนงบประมาณปี พ.ศ. 2568 การรายงานสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่