055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628
ผู้ดูแลระบบ 24 พฤษภาคม 2567
กิจกรรม FAD Talk Today เรื่องนี้ต้องบอกต่อ หัวข้อ“สินทรัพย์ถ่ายโอนภารกิจให้ อปท ทำอย่างไรดีนะ ?”

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม FAD Talk Today เรื่องนี้ต้องบอกต่อ หัวข้อ“สินทรัพย์ถ่ายโอนภารกิจให้ อปท ทำอย่างไรดีนะ ?”ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตาก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายโอนสินทรัพย์ตามภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด